Ni zao muhimu la chakula na katika kutekeleza sera ya Taifa ya kuendeleza viwanda vinavyotumia malighafi zinazotokana na sekta ya kilimo